Chuyển tới nội dung

Trang web này được điều hành & quản trị bởi RIVA GROUP.

Trên toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến The Riva. Chúng tôi cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn – người dùng. Với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.  

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm dịch vụ của The Riva.

Các chính sách khác của The Riva:

Mọi thông tin thêm & phản hồi, quý khách vui lòng liên hệ

𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐀 | 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 & 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
– Khơi dậy cảm xúc không gian
 
logo RIVA - nội thất Đà Nẵng

THE RIVA

DESIGN & CONCEPT